Krvavý erb - recenzia

31.05.2014 15:18

Krvavý erb - recenzia Marek Zákopčan

Kým predošlý román obľúbenej slovenskej autorky - Kliatba - obsahoval aj mysteriózne prvky, jej akutálna novinka sa vracia späť k čistej historickej romantike. A za základ stredovekého príbehu si berie skutočnú udalosť - pokus o zabitie kráľa Karola Róberta z Anjou s manželkou veľmožom Feliciánom Zachom. Dôvody, ktoré šľachtica viedli k hrdelnému zločinu, nie sú celkom jasné, no Janka Pronská ich podala reálne s ohľadom na danú dobu. Felicián Zach vzal do rúk meč, aby pomstil krivdu spáchanú na jeho dcére. Úsilím brániť rodinnú česť o ňu však prišiel obzvlášť krutým spôsobom. Autoritatívny kráľ potrestal rod do tretieho kolena, všetci jeho príslušníci mali byť popravení, zbavení práv i majetkov. Zároveň mali poslúžiť ako odstrašujúci príklad pre každého, kto by uvažoval zbaviť sa nechceného panovníka. Syn uhorského palatína Ján Druget sa s hrôzou prizerá krvavým udalostiam, plánoval sa totiž oženiť so Zachovou dcérou Elizabeth. Pri pomyslení, že nemôže spraviť nič pre jej záchranu, ho zaplavuje bezmocnosť. Kým sa však nenájde jej telo, neuverí, že je mŕtva. A Eliz skutočne prežije...

Blúdi uličkami Vyšehradu, zúfalá a nešťastná, a vôbec netuší, kam sa podeje. Uvedomuje si, že na jej hlavu je vypísaná odmena a nemôže veriť živej duši. Keď sa dostane do blízkosti nekorunovaného kráľa miestneho podsvetia, je odhodlaná bojovať proti jeho úmyslom. Lenže Eliz ani len netuší, že Zoran nielenže je Jánov verný priateľ, ale v skutočnosti i potomok známeho šľachtického rodu, ktorý kráľ kedysi tiež pripravil o všetko... Dominik Omodej vyrastal pod biľagom rodinného nešťastia a len málo ľudí pozná jeho skutočnú identitu. Je rozhodnutý pomôcť mladej žene a odviesť ju do bezpečia. Počas cesty na svoje niekdajšie východné panstvo však odhaľuje silu jej osobnosti, až jej napokon podľahne. Dobre si ale uvedomuje, že s krásnou Eliz nikdy nebude môcť vytvoriť pár. Je zbojník, odsúdenec, pán podsvetia, a ona práve prišla o zázemie a bezpečie... Navyše je prisľúbená jeho priateľovi, ktorý ho zachránil pred otroctvom, a nikdy by nezradil jeho dôveru...

Knihy Janky Pronskej sú mi dobre známe, a preto môžem zodpovedne vyhlásiť, že Krvavý erb je zatiaľ jej najlepším počinom (a to bola u mňa dlhý čas na prvej priečke debutová Zlatníkova chovanica). Výrazné, nezabudnuteľné postavy, ich vnútorné konflikty, dramatické udalosti poznamenávajúce celý dej, reálne historické pozadie a život rôznych vrstiev stredovekej spoločnosti - to všetko robí z románu pútavý príbeh na jedno posedenie. Autorka sa znamenite pohrala s myšlienkou "čo by bolo, keby...?" a romantické duše iste rady uveria, že sa to odohralo presne podľa jej predstavy :-)Viac tu: https://marek-zakopcan.webnode.sk/news/j-pronska-krvavy-erb/
Vytvorte si vlastné stránky zadarmo: https://www.webnode.sk