Básne - Pros za nás...

16.03.2019 20:27

 

 

 

 

Srdce plače a neskrýva žiaľ,

Moji najbližší odišli ku hviezdam, moji milovaní sa lúčia,

A zvony v hrudi mi búšia, zostal som sám...

S modlitbou prosím a na kolenách kľačím, 

Utíš mi žiaľ...

Holubička vzácna, vyleť až tam, do nebies, k nebeským a k Božím bránam.

Pros za nás  a priveď nás k ránam

Kde bolesť  zo  straty nám Boh tak hojne  nerozdával,

No varoval...

Nie sme zlí, chudobní či bohatí, sme len tí,

Ktorým si niečo sľuboval... a vzápätí nám naše šťastie, našu radosť kruto vzal...

Holubička verná leť!

Až tam hore, kde ukáže sa ti svet,

Kde slnko z poza hôr vychádza,

kde matka svoje deti do života uvádza,

Kde matka svoju matku po líci dlaňou pohládza,

Kde otec svojho syna učí žiť, kde  pretína sa generačná niť.

Až jeden odíjde, pretrhne sa. ten uzol nikto nezrovná,

Tú ranu v srdci nikto nezhojí.

Nikdy.

Len otázka, čo v ceste stojí

Čo bude s ním? S ním a so mnou, s nami všetkými,

až príde naša chvíľa?

Budem sám, či dočkám sa a napokon pravdy v hodine skonu,

aj ja ju uvidím?

Bude so mnou Boh aj anjeli?

Čo z nebies na tú chvíľu zleteli?

Bude znieť chór a trúby svätcov,

Budú ma vítať tóny pevcov,

Budú znieť zvuky raja, čo veky sa neverným taja,

Načiahnem ruku  a ...

Dotknem sa raja... jedného dňa aj ja..?

Žiaľ sa utíši, bolesť v srdci zmizne... budeme spoločne

Pri Božích nohách

S láskou a pokorne

Prosiť za tých, ktorých ľúbime?

Za tých, ktorí odišli do tvojho kráľovstva,

Za tých ktorí žijú

Za možnosť stráviť s nimi ešte krátku chvíľu?

Nuž prosím...

Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás...

Pros za nás všetkých...